КПН захтева од Владе Србије да се донесе “Закон о забрани манифестација комунистичких организација и удружења и забрани употреба комунистичких симбола и обележја.

Српски народ подједнако је страдао од тоталитарних идеологија нацизма и комунизма и док се наше друштво одлучно бори против фашизма, комунистички злочини су и даље табу тема о којој не сме да се говори.

Подсећамо да су након рата вршене ликвидације на десетине хиљада грађана и које нису рађене „на реч“ или из анархичне освете, како то често покушава да се прикаже, већ по детаљном плану који је подразумевао квоте и стриктну методологију с прецизном евиденцијом.

Ово доказују књиге стрељаних по окрузима и спискови за свако село у Србији, које су радили органи Озне.

За ове злочине нико до сада није одговарао, а у Србији се и даље налази на стотине гробница са хиљадама људи који су страдали од комунистичког терора, укључујући и свештенство и монаштво С

КПН захтева усвајање закона кроз који би се стало на пут величању и пропагирању  тоталитарне комунистичке идеологије која је усмртила десетине хиљада Срба.

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

Овим законом уређује се забрана манифестација, истицање симбола или обележја или било каквог другог деловања комунистичких и неокомунистичких  удружења, којима се на било који начин повређују уставна права или слободе грађана и прописују санкције за повреду овог закона.

Члан 2

Забрањују се манифестације, истицање симбола или обележја или било какво друго деловање припадника и присталица комунистичких и неокомунистичких организација и удружења којима се пропагирају идеје и делатности таквих организација и удружења.

Уколико надлежни орган утврди да регистрована организација или удружење поступају супротно одредби става 1. овог члана, покренуће поступак за брисање из регистра, у складу са законом.

Члан 3

Забрањује се производња, умножавање, складиштење, презентација, величање или на било који други начин ширење пропагандног материјала, симбола или обележја којима се изазива, подстиче или шири мржња или нетрпељивост према слободним опредељењима грађана, расна, национална, или верска мржња или нетрпељивост, пропагирају или оправдавају комунистичке идеје и организације или се на други начин угрожава правни поредак.

Члан 4

Забрањује се производња, умножавање, складиштење, презентација, ширење или на било који други начин употреба симбола којима се пропагирају или оправдавају идеје, радње или поступци лица за које су та лица осуђена за ратне злочине.

Члан 5

Манифестацијом, истицањем симбола или обележја или било каквим другим деловањем припадника или присталица комунистичких организација и удружења сматра се сваки организовани или спонтани јавни наступ на којем се изазива, подстиче или шири мржња или нетрпељивост према припадницима било којег народа, националне мањине, цркве или верске заједнице.

Члан 6

Изазивањем, подстицањем и ширењем мржње или нетрпељивости у смислу члана 3. овог закона сматра се чињење доступним јавности симбола, обележја или пропагандног материјала који садрже комунистичка обележја преко рачунарских система.

Пропагандним материјалом, симболима и обележјима из става 1. овог члана сматрају се нарочито: заставе, значке, ознаке, цртежи, графити, амблеми, фонографски записи, музички састави, фотографије, пароле, униформе, или делови униформи.

Комунистичким организацијама или удружењима из члана 2. овог закона сматрају се оне организације или удружења које у својим статутарним или програмским документима афирмишу или шире комунистичке идеје и поступке.

Информативна служба

КПН