Волим црно, јер то је боја будуће победе над нацереним карневалима и шаренилом модерне цивилизације. Боја која упозорава на смртност и тиме води ка светлости васкрсења.

Црна је боја соколових крила, боја иночких риза и комитских униформи. Сва мудрост традиције обојена је црном бојом мастила, којом се пред непријатељском белином празног пергамента и папира исписује смисао, логос, тајна, вечност…

Волим црно!