СРЕДЊА КЛАСА, СОЦИЈАЛНО ПАРТНЕРСТВО, ЈЕДИНСТВО ГЕНЕРАЦИЈА

КПН се залаже за формирање јаке средње класе као основе социјалне стабилности, покрет ће настојати да смањи социјалне неједнакости, и да смањи јаз прихода између различитих група становништва. До 2020, удео средње класе треба да буде најмање 60% становништва. Ово је кључни оријентир и циљ наше политике.

Историјско искуство је већ показало колико је опасно непоштовање идеја социјалног партнерства, и брига о интересима милиона грађана – оних који чине темељ друштва. Фондација за реализацију социјалних гаранција треба да буде развој трипартитног дијалога између владе, синдиката и послодаваца.

Брига за старије генерације – је пре свега стварање пристојних услова живота. Овај – Најважнија дужност према друштву је дужност државе.

Најважнији правац за даљи рад државе мора бити побољшање ефикасности и усмеравање социјалне помоћи. Заштита најугроженијим групама – пре свега особама са инвалидитетом, незапосленима и мајкама.