ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ЗАБРАНИ НАСЕЉАВАЊА МИГРАНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КПН ће по уласку у парламент захтевати да се донесе закон о забрани насељавања миграната на територији Републике Србије и то из следећих разлога:

Становништво нације је сада око седам милиона и број становника се из године у годину смањује. Масовни прилив миграната довео би до тога да би се за веома кратко време убрзано променио етнички састав становништва.

Истраживања у Европи показала су да је имиграција резултирала појавом гета у многим градовима и повећањем претње од исламизације и развијања тероризма у њиховим окружењима.

У ЕУ су чак и најнасилнији заговорници мултикултурализма били принуђени да признају њен катастрофалан неуспех.

Политика отворених врата и неограничена, неконтролисана имиграција у читавој Европи воде до већих стопа криминала, дуже листе чекања у болницама, нижих образовних стандарда, већег пореза на доходак, нижих плата, веће незапослености, губитка идентитета, пада духа у заједници, рестриктивнијег рада полиције и ставарања сукоба у друштву по бројним основама.

КПН ће у најбржем могућем року формирати радну групу која ће радити на доношењу закона којим ће заштити грађане Србије од насељавања миграната у нашу земљу.