СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Чињеница је да су у дугој српској историји тежње ка саборним облицима живљења увек доминирале над индивидуализмом.. Побољшање сопствене позиције, већина Срба повезује са напорима свих нас и читаве државе да свима буде боље. Овакви ставови преовлађују и данас. Добро појединца не сме бити изнад добра заједнице. Ово треба да узимају у обзир најодговорнији за социо-економску политику државе, који ће увек гледати на интересе свих грађана, а не појединаца!

Радикално побољшање квалитета и стандарда живота грађана Србије и превазилажење сиромаштва као друштвеног феномена – Искорењивање такве праксе када се ради о људима који живе од плате испод егзистенцијалног нивоа, побољшање пензионог система и социјалне заштите особа са инвалидитетом.

A. Ефикасна социјална политика, која подразумева пружање знатно веће подршке оним друштвеним групама које живе углавном од пензије и помоћи, и јавно охрабрење за оне грађане који су спремни да самостално остваре своје циљеве живота. Пружање јефтиних кредита, и олакшавање проналажења сопственог бизниса, као и доступност куповине станова.

Б. Реформа здравственог система, политика обавезног здравственог осигурања, мислимо и на незапослене, законодавна гаранција бесплатне медицинске неге, Сврха и смисао реформе здравства – побољшање квалитета и доступности медицинске неге.

В. Неопходним законским актима мора се обезбедити подршка државе за сирочиће, децу у заштити, укључујући и њихово запошљавање и решавање проблема становања.