ЕКОНОМИЈА

Економија земље није довољно ефикасна. Јавне и тржишне институције по много чему не испуњавају савремене изазове модернизације.. Ниво трошкова производње је такав да је Србија земља са огромним привредним ресурсима, али се због ниске продуктивности стално суочавамо са несташицама.

Такође велики проблем је технолошка заосталост која нас годинама одваја од високо технолошки развијених земаља.

Као последица тога, остају и расадници социјалних немира. Неприхватљиво велики приходи појединаца стварају јаз између богатих и сиромашних популација.

Већина грађана није задовољна приходима које добија. КПН излаз из економске ситуације у којој се налазимо види пре свега у развијеној индустрији и пољопривреди.

 

А – Индустрија

 

КПН залаже се за развијање и имплементирање индустријске политике која укључује јавне инвестиције у производне инфраструктуре, подстицање развоја грађевинске индустрије и подржавање иновативне индустрије.

Индустријска политика ће бити имплементирана у оквиру државе стратешког планирања.

Ми предлажемо да се ограничи тарифа природних монопола и енергије у земљи, да се успостави кривична одговорност за своје илегалне претеривање.

Неопходно је да се заштите права потрошача, да се развије производња, н бескомпромисна борба против инфлације. Такве строге мере ће дати позитиван ефекат за рад свих тржишних механизама.

 

Б . – Пољопривреда

 

КПН се залаже за елиминисање заостатака стопе развоја пољопривреде на економски раст у целини. Ми ћемо убрзати развој пољопривредног сектора и то је најважнији задатак Србије у наредних десет година, јер добро знамо да се тиме у исто време решава проблем очувања нације, економски развој земље и осигурање безбедности хране.

Законски ће бити заштићен домаћи произвођач који ће моћи да продаје своје производе на велико и њему ће бити омогућено да се равноправно надмеће са страним конкурентима.

У оквиру националних пројеката, ми ћемо развити инфраструктуру села, чије становништво до сада није осетило стварне користи од изградње путева, гаса, телефона, приступа медицинској пракси пацијентимa…

 

Аграрна Снага: одрживи рурални развој

 

КПН се залаже за унапређење тржишне инфраструктуре, заштиту домаћих произвођача, обезбеђивање несметаног приступа српских производа на домаћем и страним тржиштима. Од кључног значаја је улагање у развој пољопривредних задруга и у агро-бизнис.

Раст у пољопривреди мора да прати социјални развој села и решавање демографских проблема, стварањем нормалних услова живота у руралним областима, повећање прихода сеоских становника. Од фундаменталног значаја за консолидацију у селу младих, је отварање нових радних места, укључујући промовисање фарми и малих предузећа за прераду пољопривредних производа.

Држава је обавезна да обезбедии изградњу путева до сваког села. Као и да помаже градњу нових културних центара, амбуланти, спортских игралишта, и других друштвених објеката у свим малим местима.

У будућности, свакој породици на селу би требао да буде дозвољен приступ савремених средстава комуникације, телефона, интернета, телевизије..

 

Земља: главно богатство народа Србије

 

Стварање услова за раст индустрије пружајући одрживи рурални развој, изградње станова, и што рационалније коришћење земљишта.

Додела земљишта за стамбени и индустријски развој је приоритет. Земљиште у оквиру појединачних зграда би требало да буде додељено грађанима по повољним условима, а за неке категорије (нпр. велике породице) – бесплатно.

КПН је уверен да: земља треба да припада онима који ће је и употребити. Треба успоставити механизме за подстицање власника земљишта (укључујући пољопривредну) за што ефикаснију употребу земље. Од суштинског значаја је спровођење механизама државне контроле и економских подстицаја да се врате у промет напуштене обрадиве површине, које се могу видети по читавој Србији.