ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Посебан акценат стављамо на развијање најбољих традиција нашег образовног система, и довођење Србије на позицију једног од светских лидера по свом образовном квалитету, дајући свету конкурентност српских специјалиста са стручним образовањем. У том смислу веома је битна подршка образовним установама, где неће бити обраћана пажња само на висок квалитет наставе, већ и на усађивање високих духовних и моралних вредности у сваког појединца.

Ми ћемо подржати развој и усвајање прописа и циљаних програма да се обезбеди приступ квалитетном образовању, стручно образовање да ојача везе са тржиштем рада, побољшање система јавног реда и циља обуке, које ће да стимулише развој додатног образовања.

Ми се залажемо за максимално приближавање културе, образовања и науке, и за даље повећање ефикасности система образовања. КПН се залаже за очување и развој најбољој традиција националног образовања, заснованог на откривању личних способности. Процес учења не треба да буде ограничен на аутоматско меморисање формула и правила. Као задатак образовања, ми видимо да ученици науче да мисле и примене своје знање у пракси. То би требало да донесе нове стандарде образовања. Са ове тачке гледишта треба посматрати и јединствена државна испитивања, дизајнирана да постану прави и адекватан проценилац знања и способности сваког дипломца.

Конкурентност образовних програма, укључујући и оне који имају за циљ повећање финансијске и правне писмености, увођење нових система за вредновање квалитета образовања, развоја континуираног образовног система, циљану подршку елемената иновације структура на универзитетима и стручним школама опремљене савременом опремом – су основни принципи образовне политике нашег покрета.