КУЛТУРА СРБИЈЕ – ДОСТОЈАНСТВО И НАСЛЕЂЕ

Србија поседује јединствени културни и геополитички простор – који чини основу виталности српског друштва друштва и само-развоја. Пуна подршка националној традицији и култури један је од услова за развитак здраве државе и хармоније у друштву.

КПН намерава да подржи развој мреже културних институција у Србији по регионима, нарочито код деце, адолесцената и младих одраслих особа. Јачање улоге породице и очувања и јачања националне традиције, норми и пракси које утичу на образовање и развој млађе генерације – су најважнији приоритети у области културе.