ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

КПН види јачање читаве државе кроз имплементацију интерних потенцијала сваког региона, приближавање нивоа социо-економског развоја Србије и општина да обезбеде своју економску самодовољност, и развој локалне самоуправе. Овакав вид јачања локалних самоуправа допринеће да што већи број првенствено младих људи остане у свом месту, у којем ће моћи да обезбеди егзистенцију себи и својој породици.